Cestovní pojištění

1. Jednorázové, nebo roční cestovní pojištění

Na dovolenou můžete šetřit i rok, ale pak stačí jedna vteřina a je po radostech. Pravděpodobně nemůžete udělat nic, abyste zabránili nečekané bouři, v důsledku které bude uzavřeno letiště a Vy neodletíte. Můžete však udělat něco, co pomůže ochránit Vaše investice.

V důsledku úrazu, nebo náhlého onemocnění můžete potřebovat lékařské ambulantní ošetření, léky, záchrannou službu, nebo bude dokonce nutná Vaše hospitalizace.

Cestovní pojištění rozlišujeme podle několika kriterií:
Cestovní varianty: Pojištěné osoby: Účel cesty: Územní platnost: Spoluúčast:

Jednorázové cestovní pojištění
Pojištění Vás chrání zpravidla
v průběhu jedné cesty trvající až 90 dní

Roční cestovní pojištění pro opakované cesty
 Maximální délka jedné cest
je zpravidla 31 dní

jednotlivec
rodina
skupiny
senioři
sportovci
řidiči

pracovní
soukromé

ČR
Evropa
Svět

bez spoluúčasti
se spoluúčastí

Asistenční služba:

Asistenční službou se rozumí organizační a konzultační pomoc při pojistné události v místě Vašeho zahraničního pobytu. Asistenční služba poskytuje klientům nepřetržitou službu 24 hodin denně s českým personálem. Mezi služby, které se poskytují, patří:

 1. převoz pacienta k ošetření
 2. převoz zpět do místa trvalého pobytu
 3. náklady na cestu a pobyt rodinného příslušníka v případě Vaší hospitalizace v zahraničí
 4. náklady na doprovod nezletilých dětí zpět do České republiky, cestujete-li s nimi sami
 5. náklady na cestu náhradního pracovníka při služební cestě
 6. právní pomoc a půjčka na kauci v případě dopravní nehody
 7. předání naléhavých zpráv
 8. zajištění nezbytných léků
 9. zajištění předčasného návratu v případě úmrtí v rodině
 10. převoz tělesných ostatků v případě úmrtí

Pojištění je určeno osobám vyjíždějícím během roku opakovaně do zahraničí (manažeři, obchodníci) na pracovní, i soukromé cesty.

Pojistná krytí:

Úrazové pojištění
Pokud utrpíte během zahraniční cesty vážný úraz, který během jednoho roku vyústí v trvalou invaliditu, nebo smrt, vyplatí pojišťovna pojistné plnění ve sjednané výši.

Osobní odpovědnost za škody v zahraničí
Pokud svým neúmyslným jednáním způsobíte v zahraničí škodu na majetku, nebo zdraví třetí osoby, uhradí pojišťovna odškodné, které jste museli zaplatit až do výše sjednané pojistné částky. Vaše jednání nesmí být protiprávní a škodu můžete uznat až po kontaktu s asistenční službou. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené provozem motorového vozidla.

Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby
V případě, že dojde ke ztrátě, poškození, krádeži, nebo loupeži Vašich zavazadel a osobních věcí, které Vás na cestě doprovázejí, vyplatí pojišťovna náhradu až do výše stanoveného limitu.

Pojištění zpoždění zavazadel během letecké přepravy
Pokud dojde ke zpoždění odbavených zavazadel při letecké přepravě na cestě do místa určení o více než 6 hodin, proplatí pojišťovna doložené náklady za nezbytné osobní výdaje (např. nákup nezbytného oblečení a hygienických potřeb) až do výše sjednaného limitu.

Pojištění zpoždění letu Pokud dojde ke zpoždění letu na cestě do místa určení o více než 6 hodin, proplatí pojišťovna doložené náklady na nezbytné osobní výdaje až do výše sjednaného limitu.

Pojištění únosu dopravního prostředku
Dojde-li během Vaší cesty k únosu dopravního prostředku, kterým cestujete, vyplatí pojišťovna sjednané odškodné.  

Pojištění rizikových sportů

Na Vaší cestě nebo dovolené můžete přizpůsobit pojištění i Vašim dobrodružstvím.  Ať už plánujete vzrušující výlet s rodinou, přáteli, či sami, můžete riskovat s vědomím, že máte odpovídající  krytí. 

Příklady pojistného krytí z hlediska rizikových sportů
Automaticky pojištěno v základu Rozšířené připojištění za příplatek
 1. golf
 2. cyklistika
 3. potápění (pouze do hloubky 20 m)
 4. turistika/trekking (avšak pouze do výšky 3 000 m a bez horolezecké výstroje)
 5. vodní lyžování/windsurfing/surfing/ šnorchlování
 6. cestování horkovzdušným balónem
  (rezervované u Vašeho tour operátora)
 7. hlubokomořské rybaření
 8. parasailing - plachtění za člunem
 9. jízda na kolečkových bruslích
 10. plachtění ve vnitrozemských vodách (nikoliv však jako člen posádky)
 11. sjezdové lyžování, snowboarding
 12. fotbal
 13. lukostřelba
 1. monoskiing, heliskiing, lyžování na umělém povrchu
 2. off-piste lyžování nebo snowboarding - mimo vyznačené sjezdovky (pouze v doprovodu s oficiálním průvodcem)
 3. skiboarding, sáňkování, jízda se psím spřežením
 4. biatlon
 5. tobogganing
 6. potápění (do hloubky dle kvalifikace)
 7. cycle racing
 8. vysokohorská turistika (avšak pouze do výšky 5 000 m)
 9. jízda na horském kole
 10. lední hokej, pozemní hokej
 11. jízda na vodním skútru (mimo závodění, bez úrazového pojištění a odpovědnosti za škodu)
 12. kitesurfing
 13. parašutismus (bez úrazového pojištění)
 14. paragliding (bez úrazového pojištění)
 15. bungee jumping
 16. kanoistika
 17. jízda na koni
 18. rafting do stupně 3
 19. surfing nebo windsurfing na moři

 


2. Speciální pojištění pro golfisty

Na golfu se má relaxovat, užívat si hru a nenechat se vyrušovat. Toto pojištění je šité na míru právě Vám - aktivnímu golfistovi. Na golfu relaxujte, užívejte si Vaši hru a nenechte se vyrušovat. 

Případné nepříjemnosti nechte na pojišťovně:

 1. Odpovědnost za škodu na hřišti
 2. Ztrátu golfového vybavení a osobních věcí
 3. Úraz při hře
 4. Ztráta peněženky
 5. Náhrada klíčů
 6. Pojištění členských příspěvků

Případné radosti můžete nechat také na pojišťovně:

 1. “Hole-In-One” Oslavte to!  Přípitek jde na nás.
 2. Pronájem golfového vybavení
 3. Zápisné
   

3. Cestovní pojištění řidičům kamionů a autobusů

Je určené zejména (nikoliv však výhradně) řidičům kamionů a autobusů cestujícím často do zahraničí na pracovní, i soukromé cesty.

Asistenční služba:

Asistenční službou se rozumí organizační a konzultační pomoc při pojistné události v místě Vašeho zahraničního pobytu. Asistenční služba poskytuje nepřetržitou službu 24 hodin denně s českým personálem. Mezi služby, které asistenční služba poskytuje, patří:
 1. převoz pacienta k ošetření
 2. převoz zpět do místa trvalého pobytu
 3. převoz tělesných ostatků v případě úmrtí
 4. náklady na cestu a pobyt rodinného příslušníka v případě Vaší hospitalizace v zahraničí, nebo náklady na doprovod nezletilých dětí zpět do České republiky, cestujete-li s nimi sami
 5. náklady na cestu náhradního pracovníka při služební cestě
 6. právní pomoc v případě dopravní nehody
 7. půjčku na kauci v případě dopravní nehody
 8. předání naléhavých zpráv
 9. zajištění nezbytných léků
 10. zajištění předčasného návratu v případě úmrtí v rodině

Pojistná krytí:

Úrazové pojištění
Pokud utrpíte během zahraniční cesty vážný úraz, který během jednoho roku vyústí v trvalou invaliditu, nebo smrt, vyplácí se pojistné plnění ve sjednané výši.
 
Osobní odpovědnost za škody v zahraničí
Pokud svým neúmyslným jednáním způsobíte v zahraničí škodu na majetku, nebo zdraví třetí osoby, vyplatí Vám pojišťovna odškodné, které jste museli zaplatit, až do výše sjednané pojistné částky. Vaše jednání nesmí být protiprávní a škodu můžete uznat až po kontaktu s asistenční službou. Pojištění se nevztahuje na škody způsobené provozem motorového vozidla.

finPROGRES PARTNERS, s.r.o. © 2017 Všechna práva vyhrazena