Flexibilní hypotéka

Hypoteční úvěr, který Vám umožní libovolně měnit výši splátek v průběhu splácení dle Vaší momentální situace, úvěr se Vám přizpůsobí. Dále můžete odložit začátek splácení na 1 rok a také můžete přerušit splácení až na dobu 3 měsíce.

Podmínky:

Co se týče státní příslušnosti jedná se o občana České republiky
Občan EU nebo jakéhokoliv jiného státu, u něhož je kladně posouzena možnost úspěšného vymáhání dlužných pohledávek

Minimální věk žadatele je 18 let
Maximální hranice věku žadatele k plánovanému doplacení úvěru je obvykle 70 let
Počet žadatelů je zprvidla omezen na maximálně 4 osoby

Výhody:

• Výši splátky můžete v průběhu splácení snížit až o 50%, nebo zvýšit až o 100%.
• Můžete odložit počátek splácení až o 12 měsíců.
• Můžete přerušit splácení na 3 měsíce.
• financování až do 100% ceny nemovitosti
• splatnost úvěru až 30 let
• fixace úrokové sazby až 15 let
• mimořádné splátky bez sankcí k ukončení období fixace

Použití:

• Na koupi, rekonstrukci a výstavbu nemovitostí.
• Výstavbu nemovitosti.
• Rekonstrukci, modernizaci a opravy nemovitostí.
• Na koupi družstevního bytu.
• Na vypořádání majetkoprávních vztahů (vypořádání společného jmění manželů, spoluvlastnických podílů, dědictví apod.)
• Na konsolidaci úvěrů, půjček a investicí použitých do nemovitosti.
• Na předplacení nájemného za účelem uzavření nájemní smlouvy
• Na refundace (zpětné proplacení) klientem již zaplacené investice do nemovitosti ne starší 1 roku
• Splácení a garance úrokové sazby: Po dobu čerpání hradí klient pouze úroky z aktuálně vyčerpané částky úvěru, pak splácíte formou měsíčních anuitních splátek (jistina+úrok) , po Vámi určenou dobu splatnosti úvěru od 5-30 let. Úrokovou sazbu můžete zafixovat až na 15 let.
• Mimořádné splátky jsou povoleny k datu ukončení fixace bez jakýchkoliv sankcí.
• Účely lze vzájemně kombinovat, např. koupě a dostavba, koupě a rekonstrukce apod.

Čerpání:• Jednorázově (při koupi nemovitosti, či refinancování).
• Postupně (výstavba, rekonstrukce).
• Účelově (s doložením konkrétních dokladů prokazujících účel čerpání), a to:

na účet uvedený v kupní smlouvě (v případě koupě)
na účty dodavatelů (v případě výstavby/rekonstrukce)
na běžný účet (v případě refundace)Navíc pojištění schopnosti splácet (pro případ ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti, či trvalé invalidity).

• Zálohově na běžný účet klienta:

bez dokládání konkrétních účetních dokladů, týká se jen rekonstrukce
čerpání maximálně do 85 % současné ceny zastavených nemovitostí, max. do 2 mil. Kč
jednorázově lze vyčerpat maximálně 70 % současné ceny zastavených nemovitostí, zbytek po doložení skutečného provedení rekonstrukce odhadcem banky

Splácení:• měsíčně formou anuitních částek až po úplném vyčerpání
• doba splatnosti: od 5 do 30 let
• pevná úroková sazba po dobu platnosti úrokových podmínek - od 3 do 10 let a 15 let od podpisu úvěrové smlouvy

finPROGRES PARTNERS, s.r.o. © 2017 Všechna práva vyhrazena