Investiční hypotéka

Investiční hypotéka nebo-li též "Kombinovaná hypotéka", spočívá ve sjednání dvou produktů: investice, ať už ve formě pojištění či podílového fondu a hypotečního úvěru.

Pro kombinovaný produkt Investiční hypotéka banka akceptuje realokační program podílového fondu Horizont Invest (kterékoliv portfolio, tedy Dynamické, Růstové i Vyvážené). Účelem úvěru je financování investic do nemovitostí.

Výhody:

Kombinace s podílovým fondem:
Dlouhodobá výkonnost akciových trhů se pohybuje kolem 5 - 8 % ročně. Úrokové sazby hypoték se přitom pohybují kolem 3 - 5 %. Výhodou kombinace je tedy možnost dosáhnout výnosu vyššího než úrokové sazby hypotéky. 

Kombinace s pojištěním:
Kapitálové životní pojištění nabízí konzervativní, a tedy nižší, zhodnocení. Navíc je poplatkově silně zatíženo. 

Vysoké náklady jsou ostatně též důvodem, proč se klienti odklání od kombinace s investičním životním pojištěním, kde přibližně první dva roky klient splácí pouze náklady na uzavření smlouvy a následně platí ještě dvojité správcovské poplatky (jeden pojišťovně a jeden podílovému fondu, do nějž investuje).

Použití:

• stavební pozemek
• nemovitosti sloužící k bydlení vč. příslušenství
• bytová jednotka v družstevním vlastnictví
• nemovitosti sloužící k individuální rekreaci
• bytové domy

Splácení:

Po celou dobu trvání úvěrového obchodu dlužník splácí úroky, jistinu splatí z aktuální hodnoty investice jednorázově ke dni splatnosti úvěru (při využítí dvou smluv možno ve dvou splátkách).
Banka při splatnosti úvěru zajistí na základě žádosti o výběr převod prostředků od investičního manažera do banky a splacení úvěru.
Možnost sjednat mimořádné splátky standardně v souladu s Obchodními podmínkami zůstává zachována.

Splatnost úvěru je od 5 do 40 let u úvěrů do 70 % ZHN a od 5 do 30 let u úvěrů nad 70 % ZHN.
Splácení je zahájeno nejdříve v měsíci následujícím po ukončení čerpání.
Splatnost se počítá minimálně do roku dosažení aktuální hodnoty investice rovnající se 125% jistiny při výnosovém procentu ve výši 3% p.a. Vychází se z hodnoty na konci programu. Není zde pevně stanoveno datum výplaty, splacení úvěru lze nastavit kdykoliv během roku dosažení potřebné hodnoty investice nebo roku konce programu.
Hodnota investice slouží ke splacení úvěru. 

Čerpání:

• jednorázové
Jednorázové čerpání musí být provedeno do 6*) měsíců od data schválení úvěru.
• postupné
Postupné čerpání musí být ukončeno do 24 měsíců od data schválení úvěru.

finPROGRES PARTNERS, s.r.o. © 2017 Všechna práva vyhrazena