Investiční zlato

1. Revoluční zlaté komoditní spoření! 

Historie zlata sahá až do úsvitu dějin lidstva. Zlato se používá jako platidlo již více než 6 000 let. Jediný velký pokles hodnoty zlato zažilo v 16. století po objevení Ameriky a vydrancování zlatých pokladů Inků a Aztéků španělskými dobyvateli. Investiční zlato je stále používáno finančními institucemi jako rezervní měna a jistina proti tržním výkyvům. Stále více států přemýšlí o návratu tzv. Zlatého standardu (krytí vlastních peněz zlatem jako v minulosti). Investiční zlato (ryzí – 24 karátů) je certifikováno burzovní autoritou LBMA. Stále více individuálních investorů ukládá své prostředky do zlata.

Jak funguje spoření?

Spoříte pouze 85 g zlata a získáváte investiční zlatý slitek 31,1g nebo 50g nebo 100g (15g jako prémii dostáváte ihned, které jsou ale blokovány ažž do řádného dokončení spoření - viz. jistina)

Kažždá platba je ze 100% kryta reálným zlatem, deponovaným v klientském depozitu
Kažždý gram zlata, který naspoříte je ihned Vaším majetkem
Koeficient prémia je neměnný po celou dobu spoření
Kažždá platba se automaticky přepočítá na gramy investičního zlata za pevnou denní cenu
Spoření mohu kontrolovat prostřednictvím mého elektronického účtu na portálu
Tři spořící programy s minimální splátkou (490 Kč, 750 Kč nebo 1 500 Kč)
Maximální splátka není nijak omezena
Maximální doba splácení je 121 měsíců

Jistina:
Jistina v rámci Zlatého komoditního spoření sloužží jako zajišštění dokončení spoření. např. pro produkt 100g při splátce Kč 1500,- je jistina 5 000 Kč = 15 g investičního zlata. 15 g investičního zlata = cca 21 000,- Kč v současných cenách. V případě předčasného ukončení spoření obdržíte příslušnou váhu zlata, avšak jistina propadá.

Spořící produkty:

ZLATÉ KOMODITNÍ SPOŘENÍ NA INVESTIČNÍ SLITEK

• Spoření na investiční zlatý slitek 1 unce (31,1g)
• Spoření na investiční zlatý slitek 50g
• Spoření na investiční zlatý slitek 100g
Minimální měsíční splátka činí 490,-Kč
Jistina na prémii činí 1555,- Kč
Maximální délka spoření 121 měsíců
Žádné poplatky za vedení účtu a úložné
Možnost přerušení spoření bez sankcí
Minimální měsíční splátka činí 750,-Kč
Jistina na prémii činí 2500,- Kč
Maximální délka spoření 121 měsíců
Žádné poplatky za vedení účtu a úložné
Možnost přerušení spoření bez sankcí
Minimální měsíční splátka činí 1500,-Kč
Jistina na prémii činí 5000,- Kč
Maximální délka spoření 121 měsíců
Žádné poplatky za vedení účtu a úložné
Možnost přerušení spoření bez sankcí

 

ZLATÝ INVESTIČNÍ KLUB - ZLATÉ KOMODITNÍ SPOŘENÍ DO DEPOZITU

• Spoření na investiční zlatý depozit 500 g (10 x 50 g)
• Spoření na investiční zlatý depozit 1 000 g (10 x 100g)
Objem naspořených g zlata pouze 450 g
Minimální měsíční splátka činí 7 500,- Kč
Kauce na prémii činí 15 000,- Kč
Maximální délka spoření 121 měsíců
Spoření v rámci Clubu Gold –žžádné dalšší poplatky
Možžnost přeruššení spoření bez sankcí
Objem naspořených g zlata pouze 900 g
Minimální měsíční splátka činí 15 000,- Kč
Kauce na prémii činí 30 000,- Kč
Maximální délka spoření 121 měsíců
Spoření v rámci Clubu Gold –žžádné dalšší poplatky
Možžnost přeruššení spoření bez sankcí

 

Vývoj ceny zlata.


Zlato je rezervní měna! Investiční zlato je rezervní měna a také se chová jako jakákoli jiná měna.
Jeho velkou 
výhodou je, žže z dlouhodobého hlediska stále roste a zachovává si poměr ke spotřebitelskému košši.
Výhodou 
Zlatého komoditního spoření je, žže nakupujte malé množžství dlouhodobě, a tím si eliminujete riziko výkyvu na světových trzích.   

Podíváme-li se na současný stav optikou Zlatého komoditního spoření a to i z hlediska historického vývoje, je pak na základě interních analýz možné shrnout systém Zlatého komoditního spoření jako nízkorizikový a to zejména z následujících důvodů:

1. Klient dlouhodobě nakupuje a tím se chrání proti sezónním výkyvům a kurzovým rizikům
2. Na rozdíl od jednorázového nákupu je roční zhodnocení virtuální veličinou, protože musí zahrnovat date-to-date zhodnocení u jednotlivých nákupů, které pak je nutné zprůměrovat při dospoření.
3. Pokud by došlo k prudkému poklesu ceny zlata (i když je to z makroekonomického hlediska málo pravděpodobný) v průběhu spoření, klient dokončí spoření s výrazně nižší investicí než je predikovaná a dospoří dříve.
4. Naopak pokud by došlo k prudkému zhodnocení ceny zlata, klient opět vydělává na dříve nakoupeném zlatu v rámci spoření, jehož hodnota bude sledovat tržní vývoj.
5. Důležitou veličinou je i střední doba dospoření při minimální splátce, která je stanovena přibližně na 7 let, kdy následně zlato dále zhodnocuje i po ukončení spoření, na rozdíl od finančních produktů ve fondech nebo IŽP.
6. Jediným rizikovým vývojem pro klienta by byl scénář prudkého růstu v době spoření, následovaný prudkým pádem těsně před konce spoření. I kdyby však tento scénář nastal, není důvod k panice a pouze by na zhodnocení bylo potřeba počkat o trochu déle po dospoření. V současné situaci je tento scénář málo pravděpodobný.

Z makroekonomické hlediska je nyní zlato zejména vlivem kvantitativního uvolňování měn (USD a Euro) a nebývalého zadlužení západních států, které nelze vyřešit ze dne na den, stále podhodnocené a lze očekávat další růst jeho ceny. Tento růst může být tlumen intervencemi centrálních bank (zejména FED) a případnými spekulacemi hedgeových fondů. Tyto vlivy mohou mít dopad na krátkodobé korekce ceny zlata, nikoli však na dlouhodobý vývoj.

2. Faktory ovlivňující spoření do zlata

A. Proč neinvestovat do 1g slitků? Vliv prémia na cenu zlatého slitku.

Investiční zlato se obchoduje za denní světové fixní ceny určované asociací LBMA při Londýnské komoditní burze, označované jako London Fix (dopolední AM a odpolední PM) s přirážkou (tzv. prémiem). Rozhodující část přirážky (prémia) je tvořena nákladem na přepracování z polotovaru do formy investičního slitku nebo mince, zbývající část prémia je tvořena náklady na přepravu, pojištění, skladování a distribuci. Profit obchodníka je vzhledem ke zvyklostem tvořen ziskem v řádech jednotek procent.

Příklad výpočtu prémia u slitku 1g a 100g:

  1. Burzovní cena 1g (1075,- Kč) + výrobní cena slitku 1g (453,- Kč) + marže obchodníka vč. všech nákladů (90,-Kč) = Koncová cena investičního slitku činí 1618,- Kč
  2. Burzovní cena 100g (107.500,- Kč) + výrobní cena slitku 100g (2.670,- Kč) + marže obchodníka vč. všech nákladů (2.168,-Kč) = Koncová cena investičního slitku činí 112.338,- Kč

Z uvedeného příkladu je patrné, že cena 1g zlata v investičním slitku je zásadně závislá na velikosti slitku (vliv výrobní ceny). V uvedeném případě činí rozdíl na 1g zlata téměř 50%, jinými slovy, zatímco přirážka u 100g slitku nad burzovní cenu přepočtená na 1g investičního zlata činí pouhých 48,- Kč, u jednogramového slitku pak činí rozdíl už 543,- Kč. Pro profitabilní obchodní model pro koncového klienta je proto nutné investovat (spořit) především do větších slitků, přičemž za optimální minimální hranici je považována 1 troyská unce (31,1g).

B. Likvidita investičního zlata získaného spořením.

Likvidita pro koncového spotřebitele je pak limitována opět obecnými zvyklostmi obchodu s fyzickým zlatem, kdy určující hodnotou je fixní denní cena zlata (London Fix). London Fix pak tvoří střední hodnotu kurzu zlata obdobně jako fixní kurzy národních bank (v ČR je to kurz ČNB). Nákup a prodej se pak podobně jako u měn odráží na možnostech obchodníků a konkurenci. Obvykle se výkupní ceny pohybují v intervalu od -2% do -10% pod denním kurzem London Fix přepočteným v ČR na české koruny dle denního kurzu ČNB (ČNB střed). Toto pravidlo platí zejména pro fyzický výkup a velkoobchod, u spořících programů je pak možné nabídnout klientům i lepší podmínky.

C. Vliv světových trhů.

Cena zlata jako komodity obchodované burzou se neustále vyvíjí, tudíž není možné precizně odhadnout a garantovat předem známý výnos pro klienta i poskytovatele komoditního spoření. Na druhou stranu v dlouhodobém horizontu spořících programů je vliv světových trhů do jisté míry blahodárný, neboť dlouhodobým pravidelným ukládáním malých částek si klient tzv. ředí cenu – získává v podstatě průměrnou cenu za odpovídající dobu spoření. Cenové výkyvy trhů směrem dolů jsou naopak v průběhu spoření žádoucí, protože zlevňují nákup.

D. Vliv zákona o DPH na formu obchodování.

Investiční zlato je považováno v rámci legislativy EU (to znamená i zákona o DPH v ČR) za rezervní měnu a je osvobozeno od DPH. V České republice je zákonem taxativně stanoveno, co lze považovat za investiční zlato v ustanovení Zákona č.235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, Hlava III. Zvláštní režimy, §92 Zvláštní režim pro investiční zlato, kde je nade vší pochybnost stanoveno, že:

Investičním zlatem se rozumí:

a) zlato ve tvaru uzančních slitků zpracovaných v certifikované afinerii, ve tvaru cihly, s vlastním číslem a s označením výrobce, ryzosti a hmotnosti, o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin,

b) zlaté mince, které

  1. mají ryzost nejméně 900 tisícin,
  2. byly vyraženy po roce 1800,
  3. jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a 
  4. jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.

Podle zákona jsou za investiční zlaté mince považovány pouze mince zveřejněné ve věstníku ČNB. Z toho jednoznačně vyplývá, že ne všechny obchodované zlaté mince jsou zároveň považovány za investiční zlato. Mince nezveřejněné ve věstníku ČNB a všechny ostatní formy zlata obchodované běžně na trhu jsou ze zákona zatíženy 20% základní sazbou DPH. Zatížení DPH je uplatňováno i na ostatní investiční drahé kovy jako je například investiční stříbro nebo platina, případně i nyní v ČR populární investiční diamanty. Z důvodu zatížení DPH jsou pro běžného spotřebitele – neplátce DPH ve své fyzické formě pro investice zejména ve formě spoření nevhodné.

Tyto faktory zásadně limitují obchodní model pro dlouhodobé a smysluplné ukládání prostředků do spořících produktů bázovaných na fyzickém investičním zlatě.

3. Porovnání a výhodnost Zlatého spoření s vybranými produkty.

a) Srovnání 2. pilíře důchodové reformy a zlatého spořícího produktu:


Výpočtový model při stabilním růstu zlata 7%. Posledních 10 let průměrný roční výnos 14% p.a.

b) Srovnání spořícího účtu a zlatého spořícího produktu:

c) Srovnání podílového fondu ČP Invest a zlatého spořícího produktu:

d) Srovnání stavebního spoření a zlatého spořícího produktu:

e) Srovnání investičního životního pojištění, státních dluhopisů a jiných produktů a zlatého spořícího produktu:


Tabulka je orientační, liší se dle produktu a jeho poskytovatele, každý produkt má své výhody a rizika, a to včetnì Zlatého komoditního spoření MPM Future.
* Výnos před zdaněním, MPM Future čistý výnos, při modelaci 7%   p.a. stabilního růstu ceny v Kč.
** Výpočtový model při stabilním růstu zlata 7%, posledních deset let průměrný roční výnos 14% p.a.
*** Nelze ukončit před dosažžením věku odchodu do důchodu.
**** Výnos včetně státní podpor

f) Srovnání investice do bytu a zlatého spořícího produktu:

Dobrým příkladem jak investiční zlato funguje,
je následující tabulka, která byla zpracována na základě podnětu od zákazníka programu Zlatého spořícího produktu.
Jedná se o srovnání konkrétního bytu 2+kk v ulici Werichova, Praha 5 Barrandov, který byl předmětem investice klienta a jejího srovnání se zlatem.

Na výše uvedené tabulce je patrné, že ač z pohledu klienta byla investice do předmětného bytu výnosově zajímavá.
V porovnání se zlatem, jde o značný rozdíl, zejména pokud se podíváte na počet uncí zlata, který bylo možné za hodnotu bytu pořídit před deseti lety a nyní.

finPROGRES PARTNERS, s.r.o. © 2017 Všechna práva vyhrazena