O nás

JACÍ JSME? JE TO JEDNODUCHÉ!

Děláme práci tak, aby nás bavila, jako kdybychom se zaměstnávali sami nebo byli našimi klienty.

Od ledna 2012 začala naše společnost podnikat pod názvem finPROGRES PARTNERS. Jméno je odvozeno od zkráceného slova finanční (fin) a mezinárodně srozumitelných výrazů vyjadřujících progresivitu a partnerství. Pro zjednodušení a z praktických důvodů je ve slově progres vynecháno druhé "s". Pojmenování podtrhává přesný záměr našeho podnikání. Jde především o vývoj, pokrok, vzestup a růst. Ve spojení s financemi vyjadřuje náš úmysl bohatnout a nechat bohatnout. Skutečnost, která vyjadřuje význam slova partner poukazuje na to, jak to s Vámi myslíme a jak toho chceme dosáhnout. Ať už se jedná o klienty, kolegy, nebo partnery.

Součástí loga je i piktogram v podobě řeckého písmene  "φ" [fi]  a tagline (textová část loga), které konkrétně a přímočaře reflektuje obor, činnost a naši snahu. Uprostřed loga je symbol, který se používá pro označení zlatého řezu, tedy ideálního poměru. Značení zlatého řezu řeckým písmenem φ [fi] začal používat na počátku 20. století Mark Barr, přičemž jej zvolil na počest řeckého sochaře Feidia (cca 490–430 př. n. l.), který podle historiků ve svých dílech zlatý řez hojně využíval. Již nejméně od renesance využívají zlatý řez umělci ve svých dílech, zejména ve formě tzv. zlatého obdélníku, ve kterém se zlatý řez vyskytuje jako poměr stran. Zlatý řez má působit esteticky příznivým dojmem. Ne, že bychom se stavěli do role umělců, jde nám o snahu vyjádřit podobnost v přístupu k naší práci. Vyzvedáváme především logiku, efektivitu, smysluplnost.

finPROGRES PARTNERS, s.r.o. © 2017 Všechna práva vyhrazena