Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění kryje zejména smrt pojištěné osoby. V tomto případě se vyplácí sjednaná pojistná částka a pojištění zaniká. Toto pojištění je vhodné především jako doplněk úvěru, kdy se pojistná částka smrti stanoví jako klesající dle aktuální výše dluhu. Toto pojištění neobsahuje spořící složku a částku pro dožití, proto je rizikové životní pojištění zpravidla levnější, než kapitálové, či investiční životní pojištění. Při řádném ukončení smlouvy tedy nejsou vypláceny žádné finanční prostředky.

Rizikové životní pojištění pro Vás je vhodné:
• pokud chcete pojištění pro riziko úmrtí, případně dalších úrazových připojištění bez spořícího programu
• pokud si přejete zajistit dlužnou částku na hypotečním úvěru, úvěru ze stavebního spoření, překlenovacího úvěru, leasingu a dalších osobních úvěrech
Rizikové životní pojištění pro Vás není vhodné:
• pokud chcete v rámci životního pojištění čerpat výhody daňových úlev -
(tento typ pojištění nesplňuje podmínky pro daňovou uznatelnost podle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.)

Výhody:
• garantovaná pojistná částka pro případ smrti
• rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění
• sjednání pevné nebo klesající pojistné částky
• sjednání pojištění již na dobu 1 roku
Nevýhody:
• neobsahuje spořící složku
• daňově neuznatelný

Jak pojištění funguje?
Zaplacené pojistné je zcela spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky.
• v případě úmrtí klienta je vyplacena sjednaná pojistná částka
• v případě ukončení pojistné smlouvy se nevyplácí žádné plnění (neobsahuje spořící složku)
• v případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek