Povinné ručené a havarijní pojištění

Pojištění vozidla je povinnost a vyplácí se.

1. Povinné ručení, aneb pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla.

Toto pojištění se vztahuje na škodné události, které nastanou během trvání pojištění odpovědnosti na území všech členských států Evropské unie a jiných států Evropského hospodářského prostoru a dalších států uvedených v seznamu států, které stanoví Ministerstvo financí prováděcí vyhláškou. Jinými slovy, máte-li auto, musíte mít i povinné ručení. Důvod je jasný. Když způsobíte někomu při řízení vozidla škodu, pojišťovna ji za Vás v souladu s pojistnými podmínkami uhradí. Povinné ručení se až na jednu výjimku sjednává bez spoluúčasti. Základní krytí je sjednáváno s limitem 35 mil. Kč / 35 mil. Kč. Je možné sjednat i vyšší limit 50/50 mil. Kč, 70/70 mil. Kč, nebo i 100/100 mil. Kč.  Pojistka „za Vás uhradí“ škodu způsobenou na majetku toho druhého – nejen na vozidle, ale třeba i na nabouraném, poškozeném plotu, nebo domě. Dále kryje škody na zdraví, tzn. že z pojistky jsou hrazeny i léčebné výlohy vynaložené zdravotní pojišťovnou na léčení zraněného.

Tip:  Většina majitelů vozů chce co nejlevnější povinné ručení. …už jste se ale zamysleli nad tím, co se stane, když způsobíte řetězovou, nebo hromadnou dopravní nehodu? Co když se srazíte s kamionem plným drahého zboží, nebo v horším případě s nebezpečnou látkou, nebo autobusem?! Uvědomte si, že momentální úspora na ceně za povinné ručení o 300,- Kč,  nebo 1000,- Kč za rok může v důsledku znamenat fatální rozdíl v plnění pojišťovny vůči poškozenému.

2. Havarijní pojištění je zatím levné.

Pokud jste majitelem nového vozu, oceníte možnost sjednání havarijního pojištění, kde již máte nárok na uhrazení škody vzniklé i na vašem vozidle. Havarijní pojištění je vždy sjednáváno se spoluúčastí. Nejnižší možná spoluúčast činí 3%, minimálně 3.000,- Kč. Platí nepřímá úměra, tedy čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné. Pojistné se počítá z ceny vozidla a to buď z jeho nové ceny (doloženo např. fakturou), nebo cenou obvyklou - hodnota ojetého vozidla (zohledňuje se jeho opotřebení). V rámci havarijního pojištění lze pojistit následující rizika: havárie, odcizení (na výši pojistného má vliv zabezpečení vozidla – čím vyšší zabezpečení, tím nižší pojistné), živelní událost (někdy bývá zdarma v rámci sjednaného povinného ručení, nebo lze připojistit), vandalismus, poškození, zničení zaparkovaného vozidla zvířetem (rovněž někdy sjednáno automaticky spolu s povinným ručením nebo lze připojistit).

3. GAP pojištění

Je pojištění ochrany pořizovací ceny vozidla. Pojištění kryje rozdíl mezi pořizovací a obecnou cenou vozidla, který není hrazen z havarijního pojištění v případě totální škody, nebo odcizení. Pojištění lze sjednat do 90ti dnů od převzetí vozidla, a to na dobu 36 – 60 měsíců.

4. Doplňková připojištění

pojištění skel:
Pojistit lze buď jen čelní sklo, nebo všechna skla vozidla, mimo střešního okna a bočních zrcátek. Pojištění se vztahuje na opravu, nebo výměnu skla. Většinou se sjednává se spoluúčastí. U správně nastavené pojistky se spoluúčasti dá vyhnout.

pojištění zavazadel
Vztahuje se na případ havárie, živelní události, odcizení, vandalismu a ztráty.

pojištění pro případ nákladů za nájem náhradního vozidla:
Předmětem pojištění je náhrada nákladů za pronájem náhradního vozidla po dobu opravy vozidla uvedeného v pojistné smlouvě (s výjimkou pohonných hmot, ty si klient hradí sám). Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. Pozor: platí tu však omezení – je stanoven denní limit.

pojištění pro případ poškození, nebo zničení vozidla živelní událostí:
Vztahuje se na následující rizika – vichřice, krupobití, úder blesku, zemětřesení, sesuv půdy, zřícení skal a zemin, sesuv a zřícení lavin, povodeň, záplava, požár, výbuch, pád stromu, stožáru, sloupu telefonního, nebo elektrického vedení, nebo veřejného osvětlení.

pojištění pro případ poškození zaparkovaného vozidla zvířetem:
Vztahuje se na škody způsobené zvířetem na elektroinstalaci, brzdové a chladicí soustavě zaparkovaného osobního a nákladního automobilu o celkové hmotnosti do 3 500 kg.

pojištění pro případ poškození, nebo zničení jedoucího vozidla srážkou se zvířetem:
Vztahuje se na poškození, nebo zničení osobního a nákladního automobilu o celkové hmotnosti do 3 500 kg jedoucího po silnici, nebo dálnici srážkou se zvířetem.

úrazové pojištění řidiče / lidí ve vozidle:
Chrání řidiče a jeho spolujezdce. Výhoda – pojištění se vztahuje k vozidlu. Půjčíte-li auto kamarádovi, úrazové pojištění se v tu danou chvíli bude vztahovat k jeho osobě. Plní se trvalé následky, denní odškodné a pobyt v nemocnici. Ta samá pojištění se vztahují i na spolujezdce.

5. Asistenční služby

Základní asistenční služby jsou vždy automaticky sjednány v rámci povinného ručení. U většiny typů pojištění se už základní vztahují jak na havárii, tak na poruchu v ČR i zahraničí. Základní službou je vždy příjezd asistenčního vozidla k porouchanému vozidlu klienta. Následuje oprava na místě. Zde se limity plnění mění, ať už jde o cenu za práci automechanika, nebo samotné součástky, které je potřeba vyměnit. Dalšími složkami základních balíčků asistenčních služeb jsou například: odtažení, vyproštění vozidla, jeho uschování, proplacení přenocování v hotelu pro celou posádku, poskytnutí náhradního vozidla. V zahraničí se dále vztahují na službu tlumočníka, popř. na vratnou půjčku pro uhrazení pokuty. V případě sjednání rozšířené asistenční služby získáte navíc asistenci v případě natankování špatného paliva, nebo při defektu pneumatiky. Rovněž limity na jednotlivé asistenční zásahy jsou vyšší než v základní verzi.

finPROGRES PARTNERS, s.r.o. © 2017 Všechna práva vyhrazena