Singles, Rodiny

Singles mají podobné potřeby jako rodina

Singles, neboli lidé žijící dlouhodobě bez stálého partnera, mají jiné a přesto podobné finanční potřeby, než rodiny a lidé žijící v páru. Mimo jiné nemají ekonomickou odpovědnost za svého partnera, nebo děti. Počet singles se každoročně zvyšuje a částečně se stává fenoménem dnešní doby. Jejich odlišné potřeby se odráží téměř všude. Co se hypoték týče, půjčují si samostatně žijící lidé v průměru cca. o 250 - 300 tisíc méně, než lidé žijící v páru. Pokud je nutné sjednat si kvůli hypotéce životní pojistku, volí spíše riziko úrazu a rizika s ním související. Velkou část svých peněz „investují" do koníčků, nebo právě do bydlení. To, co rodina vloží do společných nákladů, nebo dětí, to singles utratí za exklusivní dovolenou, špičkové vybavení domácnosti, nebo za značkové oblečení. Na stranu druhou tito lidé často pečlivě plánují své finanční operace. Otázku zabezpečení se na stáří vnímají singles často mnohem citlivěji. 

Někteří singles...

...se domnívají, že není důležité zabezpečit se na nenadálé události, neboť za nikoho nenesou odpovědnost. Opak je pravdou! Žijete-li sami, kdo se o Vás postará v případě závažného úrazu, který podstatně sníží Vaši soběstačnost a sníží tak i Vaši dosavadní životní úroveň? Nemluvě o tom, že i singles může postihnout dlouhodobá pracovní neschopnost, nebo dokonce ztráta zaměstnání. Tím jsme zpět u položené otázky. Kdo se o Vás postará? Je tedy nutné myslet na ta samá zadní kolečka, na něž myslí člověk zodpovědný za partnera, nebo rodinu. Mít vytvořenu dostatečnou finanční rezervu, navíc likvidní, je tedy nasnadě.

Rodinu je třeba zajistit.

V rámci rodiny je dobré myslet nejen na zadní kolečka jednotlivců, ale i rodiny jako celku. Naložit správně s finančními prostředky není jednoduché a je třeba si pořádně rozmyslet kam, a jakým způsobem budete volné prostředky odkládat. Rovněž co se rizik týče, je potřeba řešit zajištění komplexně. Hlava rodiny, většinou ten kdo vydělává víc, má být řádně zajištěna právě proti nenadálému výpadku příjmu a to jak z pohledu pracovní neschopnosti, nebo závažného úrazu který vyžaduje léčbu, tak z pohledu invalidity. Vedle toho je důležité tvořit rezervy – na běžné opravy domu, na studium dítěte apod. Na druhou stranu, není dobré si myslet, že když vyděláváte méně, zajištění se Vás netýká. Stejně tak i tvorba finančních rezerv. Navíc, ženy by měly začít řešit zajištění své renty dřív, než muž. Dle statistik se totiž ženy dožívají vyššího věku. To znamená, že je třeba, aby si vytvořily mnohem větší finanční rezervy. V opačném případě musí spořit po vyšších částkách. Další věcí, kterou rodina nemůže opomenout, je zajištění dětí a jejich startu do života. Shrneme-li tedy základní rozdíly lidí žijících samostatně a rodin jako celku, dojdeme k závěru, že zajištění a tvorba rezerv hrají u obou zmíněných skupin stejně významnou roli. Rozdíl je jen v tom, že rodina volné prostředky „dělí“ mezi jednotlivé členy, kdežto singles má rozpočet jen pro sebe. Avšak nic to nemění na tom, že je třeba vždy řádně volit nástroje, kterými rezervy tvoříte, stejně tak formu Vašeho zabezpečení. Poradit se s odborníkem je tedy dobrou volbou.

finPROGRES PARTNERS, s.r.o. © 2017 Všechna práva vyhrazena