Za Vaše peníze si soused koupí auto.

Další plané sliby. Státní příspěvek, ale jen když...

Bydlet ve vlastním je sen mnoha z nás. Je to opravdu krásná představa, ale ne vždy vede k realizaci přímá a krátká cesta. Jako jedna z možností bylo státem prosazované stavební spoření a stejně tak, jako „penzijko“ prošlo řadou změn. Například se snižovala státní podpora a prodlužovala se i minimální doba spoření. Co nás s největší pravděbodobností nemine je tzv. „čistá účelovost“. To znamená, že státní příspěvky by byly vypláceny jen klientům, kteří své peníze použijí výhradně na bydlení. Stát tak na svých „ovečkách“ ušetří spousty peněz.

Výpověď to  (ne)zachrání

Může se totiž stát, že stavební spořitelna na výplatu naspořených peněz nemá. Co hůř. Možnost nevyplatit vypovězenou smlouvu má většina stavebních spořitelen ve svých obchodních podmínkách. Že jste o tom nevěděli? Tak čtěte:

Českomoravská stavební spořitelna (Liška)
„Jestliže na vyplacení uspořených částek ze stavebního spoření u vypovězených smluv nepostačuje 1/3 fondu stavebního spoření (čl. XII.), budou uspořené částky ze stavebního spoření vypláceny v pořadí došlých výpovědí a podle volných prostředků ve fondu. Nevyplacené uspořené částky ze stavebního spoření budou v rámci daných omezení vyplaceny v nejbližším přidělovacím období.“
MPSS
Ještě přísnější podmínky má Modrá pyramida: „Po uplynutí výpovědní lhůty vyplatí stavební spořitelna účastníkovi zůstatek na účtu. Nárok na výplatu státní podpory se řídí zákonem. Pokud nároky účastníků na výplatu zůstatků na účtu z vypovězených smluv převýší 1/4 všech prostředků, které má stavební spořitelna k dispozici (čl. 11), budou tyto nároky postupně vyrovnány v pořadí došlých výpovědí.“
RSTS
Třetina stačí také Raiffeisen stavební spořitelně: „Pokud požadavky účastníků na vyplacení peněžních prostředků u ukončených smluv o stavebním spoření převýší třetinu prostředků určených pro přidělení cílové částky, budou tyto prostředky vyplaceny v pořadí ukončení smluv o stavebním spoření a podle volných prostředků ve Fondu stavebního spoření (Čl. 13).“
SSČS
Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) je jedinou stavební spořitelnou, která Fond stavebního spoření ve Všeobecných obchodních podmínkách nedefinuje a výplatu peněz jím nepodmiňuje.
WSTS
Třetina je podmínkou také u Wüstenrot – stavební spořitelny: „Pokud požadavky účastníků na výplatu uspořených částek z ukončovaných smluv převýší třetinu prostředků určených pro přidělení cílové částky, budou tyto nároky vyrovnány podle volných disponibilních zdrojů Wüstenrotu v pořadí doručených návrhů na ukončení smlouvy.“

Co tedy dělat, když chcete bydlet ve vlastním?

Obraťte se na ty, kteří financím rozumí a rádi vám ve vaší složité životní situaci pomohou. Financovat bydlení jde mnoha způsoby a společně najdeme to nejlepší řešení pro vás.

finPROGRES PARTNERS, s.r.o. © 2017 Všechna práva vyhrazena